How does CAP work?

การทำ Timestamp โดย Blockchain ให้กับผลงานของคุณ สามารถยืนยันการสร้างสรรค์ผลงาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงง่ายต่อการตรวจสอบถึงที่มา ทำให้คุณสามารถยืนยันสิทธิในงานของคุณได้อย่างชัดเจน
ด้วย Blockchain มีการจัดเก็บข้อมูลตามลำดับเวลาและเป็นแบบกระจายศูนย์ (Decentralization) คือ ไม่อาศัยตัวกลางในการบริหารจัดการ จึงต้องพึ่งพาระบบ Peer to Peer (P2P) ที่โหนด (Node) ทุกโหนดจะต้องเชื่อมต่อกัน สื่อสารกัน และช่วยดูแลรักษาระบบ รวมไปถึงตรวจสอบความถูกต้องและรักษาความปลอดภัยให้กับ Blockchain แม้หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น Node ใน Chain เดียวกันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเครือข่ายได้เอง จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกบนบล็อกเชนจะยังคงปลอดภัย
CAP ใช้บล็อกเชนในรูปแบบ Consortium ชื่อ OLET Chain ในการประทับเวลา ซึ่งเป็น Chain ที่ตั้งต้นจากหน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEXs)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 2C2P ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับสกุลเงินที่หลากหลาย รวมไปถึงรองรับการสร้าง Smart Contract ด้วย ทั้งนี้ในอนาคต OLET Chain ยังมีแผนที่จะขยาย Node เพิ่มเติม ครอบคลุมไปยังมหาวิทยาลัย สมาคม และภาคเอกชน ที่น่าเชื่อถือต่อไปสถาปัตยกรรมเบื้องหลังของ OLET Chain เป็นการปรับปรุงจาก Ethereum Blockchain ที่ถูกใช้ในวงกว้างเนื่องจากความสามารถในการสร้าง Smart Contract (โปรแกรมที่ทำงานอยู่บน Blockchain) ทั้งนี้ OLET Chain มีความสามารถที่เพิ่มเติม หรือความแตกต่างจาก Ethereum ใน 3 ประการดังนี้

 1. 1รองรับการยืนยันธุรกรรมได้มากและรวดเร็วขึ้น

 2. 2
  การไม่ลิสต์เหรียญและคิดค่าธรรมเนียมเป็นค่า Gas ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ บน Smart Contract ทำให้ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เครือข่ายคงที่และไม่สูง

 3. 3
  ความร่วมมือกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้ Chain มีมาตรฐานในการยืนยันตัวตน เช่น การตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ฐานข้อมูลการฟอกเงิน และความสามารถในการนำเงินบาทเข้าออกกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย OLET Chain ซึ่งความสามารถเหล่านี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยน หรือจัดการผลประโยชน์ต่าง ๆ ของงานสร้างสรรค์ในอนาคต


การประทับเวลาผ่าน CAP ทำได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักสร้างสรรค์ในทุกประเภท นักสร้างสรรค์สามารถปกป้องสิทธิได้ตั้งแต่คิดไอเดียหรือดราฟท์แรก ไม่จำเป็นต้องรอให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ถึงเอามา Timestamp ได้ อย่างไรก็ตามการยืนยันสิทธิในผลงานสร้างสรรค์ผ่าน CAP ไม่ถือเป็นการคุ้มครองตามกฎหมายแต่อย่างใด เพียงแต่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการมีอยู่ของงานที่เชื่อถือ ได้ในกรณีเกิดข้อพิพาทในอนาคตเท่านั้น
ทั้งนี้งานสร้างสรรค์ที่ทำ Timestamp กับ CAP จะถูกเก็บอยู่บน Smart Contract ตามมาตรฐาน ERC721 หรือก็คือมาตรฐาน NFTs ที่ถูกใช้ในปัจจุบัน ข้อดีของการเก็บในรูปแบบ ERC721 คือความสามารถที่จะแลกเปลี่ยนผู้ถือสิทธิในผลงานสร้างสรรค์ โดยการโอน NFTs เพื่อเป็นตัวแทนของผลงานระหว่างกันหรือจัดการผลประโยชน์ต่าง ๆ แบบอัตโนมัติผ่าน Smart Contract
ยิ่งงานสร้างสรรค์เติบโตมากขึ้นเท่าใด โอกาสทางธุรกิจก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย  งานสร้างสรรค์จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและทรงพลัง รวมถึงมีบทบาทสำคัญช่วยแสวงหารายได้หรือเงินลงทุน โดยอาจใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือดึงดูดนักลงทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ

ตัวอย่างงานที่สามารถนำมาทำ Timestamp

ศิลปะและงานฝีมือ
ตัวอย่างประเภทผลงาน
 • ภาพวาดและร่างแบบ (Painting, Drawing, Illustration)
 • งานออกแบบกราฟิกและตัวอักษร (Graphic & Typography Design)
 • ภาพถ่าย (Photograph)
ตัวอย่างเอกสารที่นำมาทำ Timestamp ได้
 • Drawing หรือ Concept ชิ้นงาน
 • เอกสารอธิบายวัสดุที่ใช้ การผสมสี และกรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงาน
 • Digital Art หรือ ภาพถ่าย
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าข่ายการคุ้มครอง
 • ลิขสิทธิ์ (Copyright)

ภาพยนตร์ ซีรีย์ สารคดี โฆษณา พ็อดคาสท์ คลิปการแสดงสด หรือคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดีย
ตัวอย่างประเภทผลงาน
 • วรรณกรรม งานเขียน และบทภาพยนตร์/ละคร (Literature, Writing, Script)
 • งานออกแบบเวทีและฉาก (Stage & Scene Design)
 • ภาพยนตร์และวิดีโอ (Movie & VDO)
 • เพลงและเสียง (Music & Sound)
 • ท่าเต้นและศิลปะการแสดง (Dancing & Performing Art)
 • งานออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (Textile & Fashion Design)
ตัวอย่างเอกสารที่นำมาทำ Timestamp ได้
 • บทภาพยนตร์ + บทละคร
 • Reference ภาพหรือเสียง สำหรับการสร้างผลงาน
 • StoryBoard
 • แนวทางการออกแบบตัวละครและฉาก
 • Pitch Deck Presentation
 • คลิปหนังตัวอย่าง
 • Costume Design
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าข่ายการคุ้มครอง
 • ลิขสิทธิ์ (Copyright)
 • สิทธิบัตรการออกแบบ (Design Patent)

การแสดงสด ละครเวที และคอนเสิร์ต
ตัวอย่างประเภทผลงาน
 • วรรณกรรม งานเขียน และบทภาพยนตร์/ละคร (Literature, Writing, Script)
 • งานออกแบบเวทีและฉาก (Stage & Scene Design)
 • ภาพยนตร์และวิดีโอ (Movie & VDO)
 • เพลงและเสียง (Music & Sound)
 • ท่าเต้นและศิลปะการแสดง (Dancing & Performing Art)
 • งานออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (Textile & Fashion Design)
ตัวอย่างเอกสารที่นำมาทำ Timestamp ได้
 • Dialogue and Script
 • คลิปการแสดง ท่าเต้น ท่ารำ และเอกสารการอธิบายท่าทาง
 • การออกแบบฉากหรือเวทีคอนเสิร์ต
 • บทประพันธ์เพลงประกอบการแสดงงาน
 • Costume Design
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าข่ายการคุ้มครอง
 • ลิขสิทธิ์ (Copyright)
 • สิทธิบัตรการออกแบบ (Design Patent)

เพลง มิวสิควิดีโอ และงานวรรณกรรม
ตัวอย่างประเภทผลงาน
 • งานออกแบบกราฟิกและตัวอักษร (Graphic & Typography Design)
 • ภาพยนตร์และวิดีโอ (Movie & VDO)
 • เพลงและเสียง (Music & Sound)
ตัวอย่างเอกสารที่นำมาทำ Timestamp ได้
 • เนื้อเพลงและทำนอง
 • โน้ตเพลง
 • เนื้อหาวรรณกรรม
 • การออกแบบปกและภาพประกอบ
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าข่ายการคุ้มครอง
 • ลิขสิทธิ์ (Copyright)

งานออกแบบ
ตัวอย่างประเภทผลงาน
 • งานออกแบบกราฟิกและตัวอักษร (Graphic & Typography Design)
 • งานออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และภูมิทัศน์ (Architecture, Interior, Landscape)
 • งานออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (Textile & Fashion Design)
 • งานออกแบบร้านค้าและนิทรรศการ (Retail & Exhibition Design)
 • งานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product & Packaging Design)
ตัวอย่างเอกสารที่นำมาทำ Timestamp ได้
 • Drawing ด้วยการร่างมือ
 • 3D Design Drawings
 • ฟังก์ชั่นการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • เอกสารอธิบายวัสดุ สี และองค์ประกอบที่ใช้
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าข่ายการคุ้มครอง
 • ลิขสิทธิ์ (Copyright)
 • สิทธิบัตรการออกแบบ (Design Patent)

ซอฟต์แวร์ เกม และแอนิเมชัน
ตัวอย่างประเภทผลงาน
 • งานออกแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (UX/UI Design)
 • งานเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูล (Source Code & Database)
 • งานแอนิเมชั่นและออกแบบตัวละคร (Animation & Character Design)
 • เพลงและเสียง (Music & Sound)
ตัวอย่างเอกสารที่นำมาทำ Timestamp ได้
 • 2D/3D Animation
 • Game UX/UI Design
 • การออกแบบตัวละคร ฉาก โครงเรื่อง กฎกติกา การแจ้งเตือน คู่มือ บทสนทนา Storyboards เสียง เครื่องมือ/Items ต่าง ๆ ที่ปรากฏในเกม
 • Source Code ที่ใช้ในการพัฒนา
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าข่ายการคุ้มครอง
 • ลิขสิทธิ์ (Copyright)
 • สิทธิบัตรการออกแบบ (Design Patent)

อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง
ตัวอย่างประเภทผลงาน
 • สูตรและงานออกแบบกระบวนการผลิต (Formulation & Process Design)
 • งานออกแบบกราฟิกและตัวอักษร (Graphic & Typography Design)
 • ภาพถ่าย (Photograph)
 • งานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product & Packaging Design)
 • งานออกแบบร้านค้าและนิทรรศการ (Retail & Exhibition Design)
 • เอกสารทางกฏหมาย (Legal Document)
 • งานวิจัยและเอกสารตีพิมพ์ (Research, Journal, Article)
ตัวอย่างเอกสารที่นำมาทำ Timestamp ได้
 • Concept Idea และเอกสารงานวิจัยฉบับร่าง/สมบูรณ์
 • สูตรอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง
 • รายการหรือข้อมูลจำเพาะของวัตถุดิบ
 • งานออกแบบโลโก้ เอกสารประชาสัมพันธ์ และบรรจุภัณฑ์
 • ออกแบบร้านและบริการ (Service Design)
 • ฐานข้อมูลลูกค้า/คู่ค้า
 • เอกสารอธิบายกรรมวิธีการผลิต
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าข่ายการคุ้มครอง
 • ความลับทางการค้า (Trade Secret)
 • เครื่องหมายการค้า (Trademark)
 • สิทธิบัตรการออกแบบ (Design Patent)

สกุลไฟล์สำหรับทำ Timestamp

ตามประเภทผลงานสร้างสรรค์

Animation & Character Design
(งานแอนิเมชันและออกแบบตัวละคร)
.jpg .pdf .ai .gif
Architecture, Interior, Landscape
(งานออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และภูมิทัศน์)
.ai .jpg .pdf
Dancing & Performing Art
(ท่าเต้นและศิลปะการแสดง)
.jpg .pdf .mp4
Formulation & Process Design
(สูตรและงานออกแบบกระบวนการผลิต)
.docx .pdf .jpg .mp4 .page
Graphic & Typography Design
(งานออกแบบกราฟิกและตัวอักษร)
.jpg .pdf .ai
Legal Document
(เอกสารทางกฏหมาย)
.docx .pdf .jpg
Literature, Writing, Script
(วรรณกรรม งานเขียน และบทภาพยนตร์/ละคร)
.jpg .pdf .epub .docx
Movie & VDO
(ภาพยนตร์และวิดีโอ)
.mp4
Music & Sound
(เพลงและเสียง)
.mp3 .mp4
Painting, Drawing, Illustration
(ภาพวาดและร่างแบบ)
.jpg .pdf .ai
Photograph
(ภาพถ่าย)
.jpg
Product & Packaging Design
(งานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)
.jpg .pdf .ai
Research, Journal, Article
(งานวิจัยและเอกสารตีพิมพ์)
.docx .pdf .jpg .epub
Retail & Exhibition Design
(งานออกแบบร้านค้าและนิทรรศการ)
.ai .jpg .pdf
Stage & Scene Design
(งานออกแบบเวทีและฉาก)
.ai .jpg .pdf
Source Code & Database
(งานเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูล)
.java .html
Textile & Fashion Design
(งานออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น)
.jpg .pdf .ai
UX/UI Design
(งานออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน)
.pdf .jpg .ai

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

Timestamping platform สำหรับผลงานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญา คือ บริการเพื่อบันทึกข้อมูลวันที่และเวลาของไฟล์ดิจิทัลของ ผลงานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ดังเช่น ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าบนพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain เพื่อสร้าง ความปลอดภัยและการไม่เปลี่ยนแปลงของข้อมูล การประทับเวลาเป็นการ สร้างการมีอยู่และหลักฐานทางด้านเวลาให้กับผลงานให้ผู้ทำการ ประทับเวลาสามารถอ้างอิงถึงที่มาของผลงานและความเป็นเจ้าของในผลงานเหล่านั้นรวมทั้งให้ผู้อื่นสามารถพิสูจน์การมีอยู่และการประทับเวลาของผลงานนั้นผ่านการทำงานของแพลตฟอร์มได้

เมื่อผู้ใช้ทำการอัพโหลดไฟล์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มและทำการประทับเวลา ไฟล์ดิจิทัลดังกล่าวจะถูกทำการเข้ารหัสด้วยฟังก์ชัน Hash เพื่อสร้าง Digital fingerprint ซึ่งเป็นชุดข้อมูลเฉพาะของไฟล์ดิจิทัลนั้น Digital fingerprint ของไฟล์ดิจิทัลจะถูกยึดเข้ากับ blockchain พร้อมกับการ ประทับวันที่และเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและโปร่งใสสามารถตรวจสอบการประทับเวลาได้ 

Proof of existence สร้างหลักฐานการมีอยู่ของผลงานที่เชื่อถือได้และป้องกันการปลอมแปลงผลงานนั้น

Intellectual property protection สร้างหลักฐานสำคัญให้เจ้าของผลงานสามารถใช้ในการพิสูจน์สิทธิในความเป็นเจ้าผลงานได้ซึ่งอาจมีความสำคัญกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือเกิดการละเมิดผลงานนั้น

Transparency and trust ด้วยการกระจายเครือข่ายของ Blockchain ช่วยสร้างความมั่นใจถึงความโปร่งใสในการประทับเวลาและเก็บบันทึกข้อมูล และสร้างความไว้วางใจ ให้ทั้งเจ้าของผลงานและผู้อื่นเนื่องจากทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลการประทับเวลาได้ด้วยตนเอง 

Immutable records เมื่อไฟล์ดิจิทัลถูกประทับเวลาบน blockchain แล้ว ข้อมูลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง และสมบูรณ์ ของข้อมูลที่ทำการประทับเวลาและบันทึกไว้ 


หลักฐานการประทับเวลาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ การประทับ เวลาบน Blockchain เป็นการบันทึกข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามการยอมรับทางกฎหมาย ของการประทับเวลาอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลอาจต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีความเข้าใจกฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญาในเขตอำนาจศาลนั้นเพื่อขอคำแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจงต่อกรณี

การประทับเวลาใช้การเข้ารหัสด้วยฟังก์ชัน Hash ที่สร้างขึ้นจากไฟล์ดิจิทัล โดยแพลตฟอร์มไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในไฟล์ดิจิทัลนั้น เว้นแต่ ผลงานที่ผู้ประทับเวลาต้องการให้แพลตฟอร์มจัดเก็บไว้ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือเหมือนคล้ายในอนาคต หรือเว้นแต่ ผู้ประทับเวลาจะยินยอมให้แพลตฟอร์มทำการเผยแพร่ผลงานนั้นสู่สาธารณะ

CAP รองรับการประทับเวลาให้กับผลงานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดย CAP สามารถรองรับไฟล์ดิจิทัล ได้หลายสกุลดังนี้ .Doc, .Docx, .Page, .Ai, .PDF, .JPG, .GIF, .Rar, .Zip, .Txt, .MP3, .MP4, .HTML, .Java, .Dat, .EPUB

สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการดำเนินงานอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ตามสัญญาหรือข้อกำหนด ที่ระบุไว้ โดยเป้าหมายของสัญญาอัจฉริยะคือ การลดการมีคนกลางของสัญญา ลดค่าใช้จ่ายของคนกลาง เพิ่มความโปร่งใส และลดความ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

Smart Contract บนแพลตฟอร์มถูกออกแบบให้มีส่วนสำหรับบันทึก Hash และการสร้าง Token เป็นเสมือนตัวแทนของผลงานสร้างสรรค์ บน Blockchain ซึ่งช่วยให้ดำเนินธุรกรรมอื่น ๆ ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิและขอใช้สิทธิเป็นต้น โดยผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการ Deploy & Connect หรือมอบสิทธิในการควบคุมให้บุคคลอื่นได้

ปัจจุบัน OLET Chain มี Node นำร่องดังนี้

 • - บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด
 • - บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
 • - ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - มหาวิทยาลัยรังสิต


พร้อมกันนี้ในอนาคต OLET Chain กำลังขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ช่วยเพิ่มจำนวน Node ตามการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย

การบันทึกเวลาผลงานสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain-based Timestamp) เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน บันทึกช่วงเวลาและตัวตนของผู้สร้างสรรค์ผลงาน  เป็นการสร้างหลักฐานหนึ่งสำหรับใช้รักษาสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานในขั้นต้น คล้ายกับการจดแจ้งลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ผู้สร้างสรรค์คือผู้ที่ทำหรือก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ยัง กำหนดว่างานอันมีลิขสิทธิ์นั้นควรเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มและความสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์เองโดยไม่คัดลอกมาจากที่อื่น โดยลักษณะ ของงานลิขสิทธิ์ในประเทศไทยที่ควรคุ้มครองมีความหลากหลาย อาทิ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของ ผู้สร้างสรรค์

ทั้งนี้การใช้ Blockchain-based Timestamp มิได้จำกัดให้เฉพาะงานลิขสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้ามาบันทึกเวลาในแพลตฟอร์มได้ แต่ยัง ครอบคลุมไปถึงงานสร้างสรรค์หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและประเภทไฟล์งานที่แพลตฟอร์มรองรับ