CAPture ideas,
shielding creativity,
empowering creators

ประทับเวลาผลงานของคุณ สร้างหลักฐานการเป็น
ผู้สร้างสรรค์กำกับชิ้นงาน ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

Privacy
คงความเป็นส่วนตัว
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
Fast Transaction
ประทับเวลาของผลงาน
ได้อย่างรวดเร็ว
0+ Creator
0+ Digital Asset
0+ Published

WHO WE ARE

เกี่ยวกับเรา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากมาย ยิ่งมีจำนวนงานสร้างสรรค์มากขึ้นเท่าไหร่ความสำคัญในการปกป้องไอเดียเหล่านี้ก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้เราไม่พลาดโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต  เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจึงถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

กลุ่มงานสร้างสรรค์โดยทั่วไปเข้าข่ายการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ แต่ในปัจจุบันลิขสิทธ์ไม่สามารถยื่นจดทะเบียนคุ้มครองเหมือนเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตร ทำได้เพียงการจดแจ้งยืนยันสิทธิในผลงานเท่านั้น ดังนั้นการมีหลักฐานที่บ่งบอกการเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานจะเป็นตัวช่วยยืนยันได้ดีที่สุด เมื่อเกิดกรณีพิพาทในอนาคต รวมไปถึงสามารถใช้เป็นหลักประกันในการต่อยอดเชิงธุรกิจได้

CAP หรือ Creative Asset Platform จึงเป็นแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยปิดช่องว่างและขยายโอกาส โดยจะทำหน้าที่ประทับรับรองเวลา (Timestamp) ผลงานสร้างสรรค์ พร้อมออก Certificate กำกับชิ้นงานผ่านเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งมีความโปร่งใสและเปลี่ยนแปลงได้ยาก

LEARN MORE

CAP รองรับการประทับเวลาได้หลากหลายชนิดไฟล์ ครอบคลุมทุกงานสร้างสรรค์4 Steps พร้อมปกป้องผลงานสร้างสรรค์ของคุณเข้าสู่ระบบเพื่อการ
ยืนยันตัวตน
ก่อนเข้าใช้งาน
อัปโหลดไฟล์งานสร้างสรรค์ที่ต้องการประทับเวลา สามารถเลือกหมวดงานที่เหมาะสมและใส่รายละเอียดประกอบผลงานได้
บริหารจัดการผลงานสร้างสรรค์แสดงรายการผลงานที่ทำ Timestamp ทั้งหมด
เมื่อทำ Timestamp แล้ว
บล็อกเชนจะออกโค้ดและ
Certificate กำกับชิ้นงาน
เพื่อเป็นหลักฐานให้ Creator
ใช้ในการรักษาสิทธิ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

Timestamping platform สำหรับผลงานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญา คือ บริการเพื่อบันทึกข้อมูลวันที่และเวลาของไฟล์ดิจิทัลของ ผลงานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ดังเช่น ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าบนพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain เพื่อสร้าง ความปลอดภัยและการไม่เปลี่ยนแปลงของข้อมูล การประทับเวลาเป็นการ สร้างการมีอยู่และหลักฐานทางด้านเวลาให้กับผลงานให้ผู้ทำการ ประทับเวลาสามารถอ้างอิงถึงที่มาของผลงานและความเป็นเจ้าของในผลงานเหล่านั้นรวมทั้งให้ผู้อื่นสามารถพิสูจน์การมีอยู่และการประทับเวลาของผลงานนั้นผ่านการทำงานของแพลตฟอร์มได้

เมื่อผู้ใช้ทำการอัพโหลดไฟล์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มและทำการประทับเวลา ไฟล์ดิจิทัลดังกล่าวจะถูกทำการเข้ารหัสด้วยฟังก์ชัน Hash เพื่อสร้าง Digital fingerprint ซึ่งเป็นชุดข้อมูลเฉพาะของไฟล์ดิจิทัลนั้น Digital fingerprint ของไฟล์ดิจิทัลจะถูกยึดเข้ากับ blockchain พร้อมกับการ ประทับวันที่และเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและโปร่งใสสามารถตรวจสอบการประทับเวลาได้ 

Proof of existence สร้างหลักฐานการมีอยู่ของผลงานที่เชื่อถือได้และป้องกันการปลอมแปลงผลงานนั้น

Intellectual property protection สร้างหลักฐานสำคัญให้เจ้าของผลงานสามารถใช้ในการพิสูจน์สิทธิในความเป็นเจ้าผลงานได้ซึ่งอาจมีความสำคัญกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือเกิดการละเมิดผลงานนั้น

Transparency and trust ด้วยการกระจายเครือข่ายของ Blockchain ช่วยสร้างความมั่นใจถึงความโปร่งใสในการประทับเวลาและเก็บบันทึกข้อมูล และสร้างความไว้วางใจ ให้ทั้งเจ้าของผลงานและผู้อื่นเนื่องจากทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลการประทับเวลาได้ด้วยตนเอง 

Immutable records เมื่อไฟล์ดิจิทัลถูกประทับเวลาบน blockchain แล้ว ข้อมูลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง และสมบูรณ์ ของข้อมูลที่ทำการประทับเวลาและบันทึกไว้ 
หลักฐานการประทับเวลาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ การประทับ เวลาบน Blockchain เป็นการบันทึกข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามการยอมรับทางกฎหมาย ของการประทับเวลาอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลอาจต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีความเข้าใจกฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญาในเขตอำนาจศาลนั้นเพื่อขอคำแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจงต่อกรณี

การประทับเวลาใช้การเข้ารหัสด้วยฟังก์ชัน Hash ที่สร้างขึ้นจากไฟล์ดิจิทัล โดยแพลตฟอร์มไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในไฟล์ดิจิทัลนั้น เว้นแต่ ผลงานที่ผู้ประทับเวลาต้องการให้แพลตฟอร์มจัดเก็บไว้ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือเหมือนคล้ายในอนาคต หรือเว้นแต่ ผู้ประทับเวลาจะยินยอมให้แพลตฟอร์มทำการเผยแพร่ผลงานนั้นสู่สาธารณะ

CAP รองรับการประทับเวลาให้กับผลงานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดย CAP สามารถรองรับไฟล์ดิจิทัล ได้หลายสกุลดังนี้ .Doc, .Docx, .Page, .Ai, .PDF, .JPG, .GIF, .Rar, .Zip, .Txt, .MP3, .MP4, .HTML, .Java, .Dat, .EPUB

สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการดำเนินงานอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ตามสัญญาหรือข้อกำหนด ที่ระบุไว้ โดยเป้าหมายของสัญญาอัจฉริยะคือ การลดการมีคนกลางของสัญญา ลดค่าใช้จ่ายของคนกลาง เพิ่มความโปร่งใส และลดความ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

Smart Contract บนแพลตฟอร์มถูกออกแบบให้มีส่วนสำหรับบันทึก Hash และการสร้าง Token เป็นเสมือนตัวแทนของผลงานสร้างสรรค์ บน Blockchain ซึ่งช่วยให้ดำเนินธุรกรรมอื่น ๆ ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิและขอใช้สิทธิเป็นต้น โดยผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการ Deploy & Connect หรือมอบสิทธิในการควบคุมให้บุคคลอื่นได้

ปัจจุบัน OLET Chain มี Node นำร่องดังนี้

  • - บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด
  • - บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
  • - ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • - มหาวิทยาลัยรังสิต


พร้อมกันนี้ในอนาคต OLET Chain กำลังขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ช่วยเพิ่มจำนวน Node ตามการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย

การบันทึกเวลาผลงานสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain-based Timestamp) เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน บันทึกช่วงเวลาและตัวตนของผู้สร้างสรรค์ผลงาน  เป็นการสร้างหลักฐานหนึ่งสำหรับใช้รักษาสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานในขั้นต้น คล้ายกับการจดแจ้งลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ผู้สร้างสรรค์คือผู้ที่ทำหรือก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ยัง กำหนดว่างานอันมีลิขสิทธิ์นั้นควรเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มและความสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์เองโดยไม่คัดลอกมาจากที่อื่น โดยลักษณะ ของงานลิขสิทธิ์ในประเทศไทยที่ควรคุ้มครองมีความหลากหลาย อาทิ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของ ผู้สร้างสรรค์

ทั้งนี้การใช้ Blockchain-based Timestamp มิได้จำกัดให้เฉพาะงานลิขสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้ามาบันทึกเวลาในแพลตฟอร์มได้ แต่ยัง ครอบคลุมไปถึงงานสร้างสรรค์หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและประเภทไฟล์งานที่แพลตฟอร์มรองรับ 

เนื่องจากบางคำศัพท์ที่ใช้บนแพลตฟอร์ม CAP เป็นคำศัพท์เฉพาะทาง/ศัพท์เทคนิค
เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น จึงอธิบายรายละเอียดของคำศัพท์ ดังนี้
การบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึง
(IAM – Identity and Access Management)
โทเคน
(Token)
ธุรกรรม
(Transaction)
ธุรกรรมต่อวินาที
(TPS – Transactions Per Second)
ผู้ให้บริการซึ่งมีหน้าที่สร้างข้อมูลการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์
(TSA – Time-stamp Authority)
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
(ICO portal)
เพียร์ทูเพียร์
(P2P – Peer-to-Peer)
สกุลเงินดิจิทัล
(Cryptocurrency)
สัญญาอัจฉริยะ
(Smart Contract)
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก
(WIPO – World Intellectual Property Organization)
เอพีไอ
(API – Application Programming Interface)
โอเพนซอร์ซ
(Open Source)
แฮช
(Hash)